GeoRot

Serdecznie witamy Państwa na naszej stronie

Specjalizujemy się w wykonywaniu badań geologicznych i geotechnicznych. Opracowujemy dokumentacje i opinie z zakresu geotechniki i dokumentacje geologiczno-inżynierskie. Wykonujemy ponadto badania geofizyczne, hydrogeologiczne oraz badania mające na celu ochronę środowiska.

geotechnika

GEOTECHNIKA

Wykonujemy geotechniczne badania gruntów i rozpoznajemy warunki gruntowo-wodne dla projektowanych obiektów budowlanych. Głównie dla obiektów mieszkalnych...

więcej
geologia-inzynierska

GEOLOGIA INŻYNIERSKA

Realizujemy geologiczno-inżynierskie badania gruntów wraz z prognozą wpływu danego obiektu na środowisko. Badania te wykonujemy dla obiektów zaliczonych do III i II kategorii...

więcej
hydrogeologia

HYDROGEOLOGIA

Wykonujemy badania hydrogeologiczne pod kątem rozpoznawania warunków hydrogeologicznych dla ustalania zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych...

więcej
ochrona-srodowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zajmujemy się opracowywaniem ekspertyz środowiskowych oraz badaniami skażeń gleb i wód podziemnych, głównie dla budowanych mieszkaniowych osiedli...

więcej