GeoRot

Geofizyka

W zakresie badań geofizycznych wykonujemy badania elektrooporowe metodą SGE. Badania te mają na celu bezinwazyjne określenie budowy geologicznej podłoża na podstawie mierzonej oporności gruntów występujących w podłożu.

Metodę tę najczęściej wykorzystuje się do poszukiwania warstw wodonośnych, stosowana także bywa w badaniach sozologicznych, archeologicznych i w rolnictwie.

Przekrój geofizyczny
Poszukiwanie warstw wodonośnych w rejonie Płocka