GeoRot

Firma

Właścicielem firmy jest Marcin Rotowski:

„Jestem absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, o specjalizacji Geologia Inżynierska. Już jako student pracowałem dla przedsiębiorstw geologicznych i zajmowałem się między innymi: nadzorowaniem wierceń na planowanej zaporze na Wiśle w okolicach Nieszawy oraz nadzorowaniem wierceń na węźle Trasa Toruńska-Marywilska i węźle Trasa Toruńska-Modlińska. Po studiach jako pracownik lokalnej firmy geologicznej brałem udział przy tworzeniu ponad 150 opracowań z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki i hydrogeologii.”

Firma GeoRot jest stosunkowo młodym przedsiębiorstwem działającym w branży geologicznej. Zajmujemy się głównie wykonywaniem wierceń geologicznych i opracowywaniem dokumentacji dla obiektów budowlanych, rozpoznajemy budowę geologiczną i warunki gruntowo-wodne podłoża. Ponadto zajmujemy się również zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, hydrogeologią, geologią złożową i geofizyką.

Marcin Rotowski - Geolog Inżynierski

Dzięki zdobytej wiedzy i wciąż zdobywanemu doświadczeniu jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu, zwłaszcza związanemu z wprowadzaniem w kraju nowych norm potocznie zwanych eurokodami. Łącząc lata doświadczeń polskich inżynierów skumulowanych w dotychczasowych polskich normach z normami europejskimi potrafimy jeszcze dokładniej i efektywniej wykonywać nasze zadania w zakresie geotechniki i geologii inżynierskiej.

Swoją działalność prowadzimy głównie na terenie województwa mazowieckiego ale przyjmujemy także zlecenia z całego kraju.