GeoRot

Realizacje

Jako geolog inżynierski brałem udział przy opracowywaniu ponad 150 opracowań z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki i hydrogeologii.
Oto najciekawsze z realizowanych projektów:

Badanie gruntów dla domu w Kotorydzu

We własnym zakresie sporządziliśmy dotychczas:


Styczeń 2013 r.