GeoRot

Geologia Inżynierska

Zakres badań geologiczno – inżynierskich jest dokładnie taki sam jak dla badań geotechnicznych z tą różnicą, że dodatkowo badany jest wpływ projektowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze. Efektem badań jest dokumentacja geologiczno-inżynierska.

Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się dla obiektów III kategorii geotechnicznej i II kategorii posadawianych w złożonych warunkach gruntowych. Proces sporządzania opisywanej dokumentacji podlega przepisom Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. 2011, Nr 163, Poz. 981). Zgodnie z tymi przepisami na początku wymagane jest sporządzenie projektu robót geologicznych, który musi zostać zatwierdzony przez organ administracji geologicznej. Po zatwierdzeniu projektu i spełnieniu wymogów prawnych można przystąpić do wykonywania badań geologicznych w terenie.

Na podstawie przeprowadzonych badań powstaje dokumentacja geologiczno – inżynierska, która również musi zostać zatwierdzona przez organ administracji geologicznej. Zatwierdzona dokumentacja może służyć celom projektowym danej inwestycji. Dokumentacje geologiczno – inżynierskie sporządza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.12.2011 (Dz. U. 2011, Nr 291, Poz. 1714). Projekt robót geologicznych musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 (Dz. U. 2011, Nr 288, Poz. 1696).

Budynki, dla których wymagana jest dokumentacja geologiczno-inżynierska
Sondowanie CPTU