GeoRot

Geologia Złożowa

W dziedzinie geologii złożowej zajmujemy się rozpoznawaniem i bilansowaniem złóż objętych własnością nieruchomości gruntowej, z zakresu kategorii rozpoznania złoża C1, C2 i D. Zajmujemy się głównie złożami piasków, żwirów, pospółek i minerałów ilastych. Oferujemy wiercenia poszukiwawcze. Sporządzamy dokumentacje i projekty dla działalności wymagających koncesji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatowania złóż.

Oferujemy pełną obsługę firm i osób prywatnych związaną z pozyskiwaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie złóż objętych własnością nieruchomości gruntowej.

Eksploatowane złoża piasków na Mazurach