GeoRot

Geotechnika

Wykonujemy badania geotechniczne gruntów dla różnego typu projektowanych obiektów budowlanych.

Oferujemy:

Efektem naszych prac są opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Część ogólna i PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. Opinie geotechniczne sporządzamy dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Dokumentacje badań podłoża gruntowego opracowujemy dla obiektów budowlanych zaklasyfikowanych do II i III kategorii geotechnicznej.

Na życzenie Klienta opracowujemy opinie i dokumentacje badań podłoża gruntowego w oparciu o dotychczasowe polskie normy PN.

Terenowe badania gruntów

Przedstawiamy Państwu przykładową realizację powierzonego nam zadania:

Do wszystkich zleceń podchodzimy z pełnym profesjonalizmem.