GeoRot

Hydrogeologia

W zakresie badań związanych z hydrogeologią wykonujemy:

Prowadzimy stałą współpracę z firmami wykonującymi odwierty i instalacje pozwalające na wykorzystywanie ciepła Ziemi – pompy ciepła.

Wiercenie badawczego otworu hydrogeologicznego
Rury piezometrów - gotowe do umieszczenia
Gotowy badawczy otwór hydrogeologiczny